AMDANOM/ABOUT

Cwmni teuluol sy'n dylunio ac argraffu niferoedd cyfyngedig o grysau ar ddull sgrîn-sidan yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru yw Shwl Di Mwl.  Mae'r rhan fwyaf o'n cynlluniau yn Gymraeg neu'n Gymreig gyda pwyslais ar bêl-droed Cymreig.

 

Mae'n crysau wedi eu hargraffu gyda llaw, felly mi fydd bob un yn amrywio rhywfaint, ac mae unrhyw anghysonderau bychain yn nodweddiadol o'r math yma o argraffu.  Byddwn yn defnyddio inc sy'n garedig i'r amgylchedd lle bynnag y gallwn ac mi allwch smwddio dros y print.  

 

Mae ein crysau ar gael drwy Awen Teifi, Aberteifi a byddwn yn cael stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mewn ffeiriau/digwyddiadau amrywiol ar draws Cymru.

 

CARDIAU/POSTERI - Mae'n casgliad o gardiau cyfarch a phosteri yn ehangu gyda bob cynllun yn arbennig i Shwldimwl.  Cysylltwch â ni os am brisau cyfanwerthu.

SIOEAU FFASIWN

Os oes diddordeb gyda'ch ysgol/mudiad mewn cynnal sioe ffasiwn, cysylltwch â ni.

GWAITH ARGRAFFU

Os hoffech bris am waith argraffu ar eich cyfer, ein lleiafrif o un cynllun yw 12 darn.  Cysylltwch â ni am bris, gallwn eich helpu gyda'r dylunio.  sales@shwldimwl.com

 

 

A family business based in rural West Wales, Shwldimwl has been designing & producing short runs of screen-printed garments since 1992. With an increasing awareness of the precarious state of our environment, we endeavour to use soil association approved waterbased inks whenever possible and are currently trying to eliminate our use of plastics in packaging.  

CARDS & POSTERS - We are expanding our range of cards which have proved popular and can supply wholesale prices.  All our designs are exclusive to Shwldimwl and produced in short limited edition runs.   Contact us for wholesale prices.

FASHION SHOWS

If your school/organisation would like to host a fashion show, please contact us - there's no charge!

CUSTOM SCREEN-PRINTING

Our minimum quantity is 12/custom design.  The price will depend on the quantity and design, but we will gladly help you with your artwork.  Contact us for a price quotation.

sales@shwldimwl.com

  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook Social Icon