Argraffwyd bob crys yn unigol gan ddefnyddio sgrîîn-sidan ac inc sy'n garedig i'r amgylchedd. Mae ein cardiau, posteri a gwaith celf i gyd yn unigryw i Shwldimwl  Croeso i chi gysylltu  os na welwch eich dewis o liw/maint, neu os oes angen yr archeb ar frys. 

All our designs are hand printed using a silk-screen and  waterbased inks.   All our prints, cards and posters are exclusive to Shwldimwl.  Contact us if your order is urgent.