Crysau argraffwyd â llaw gan ddefnyddio sgrîn-sidan ac inc sy'n garedig i'r amgylchedd.  Cynhyrchwn bob peth mewn niferoedd cyfyngedig, gyda bob crys yn unigryw.  Cynlliniwyd ein nwyddau yn ein stiwdio yng Ngorllewin Cymru, yn cynnwys printiadau, cardiau cyfarch, posteri a gwaith celf.