Search

Steddfod Tregaron

Yn anffodus fedrwn ni ddim bod yn Steddfod Tregaron eleni ond, mi fydd rhai o nwyddau Shwldimwl ar gael o stondin Cadwyn ar y maes. Gewch amrywiaeth o nwyddau o ar draws y byd i gyd ar y stondin hwn, yn cynnwys cornel bach o nwyddau pêl-droed Cymru. Galwch mewn i gael golwg.. Mi fydd yr Eisteddfod mlaen o Gorffennaf 30ain tan Awst 6ed.
14 views0 comments

Recent Posts

See All