Search

Marchnad Eisteddfod 2021


Ac eto eleni, dyma ein marchnad ddigidol ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.  Braf gweld y cynnig Amgen yn cael ei darlledu a'r seremoniau yn cael eu diwallu.  Dyma gwaredu stoc sydd gennym wedi argraffu, felly dim ond un neu ddau o bob un fydd ar gael.  Rwy'n gobeithio cynnwys ambell brint gwreiddiol ar bapur hefyd, ewch draw i'n tudalen Instagram i gael golwg agosach.  Diolch i bawb am alw heibio.


19 views0 comments

Recent Posts

See All